Adres:Meşrutiyet Caddesi No:15/28 7. Kat Kızılay/Çankaya
0312 419 20 99
infoyed@gmail.com

İngiltere turist vize için gerekli evraklar meslek durumunuza ve İngiltere’ye kalacağınız süreye evraklar değişiklik göstermektedir.

Güncel tarihli belgelerinizi hazırlayabilirsiniz. İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu vize yetkilileri belgelerinizi kontrol eder. İngiltere’de kalacağınız süre için finans durumunuzun yeterli olup olmadığını inceler.

Meslek Belgeleri

Çalışanlar:

*Şirket antetli kâğıda kişinin unvanı, adı, soyadı, çalışmaya başladığı tarih, vize bitiminde tekrar işe başlayacağı bilgilerini içeren yetkili imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

*Son 3 aylık Maaş Bordrosu

*Son 3 Aylık Banka Hesap Dökümü

*Var ise Tapu, Araç Ruhsatı, Kira Gelirleri….

*SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü

İşyeri Sahipleri:

*Şirket faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, ticaret odası vergi levhası… güncel tarihli ve orijinal olmalı

*Kişisel veya Şirket Son Üç Aylık Hesap Dökümü

Emekliler:

Emekli Maaş Hesap Cüzdanı (son 3 aylık döküm)

Çiftçiler:

*Bağlı bulunduğu Ziraat Odasından alınan güncel tarihli çiftçi belgesi

Serbest Meslek Sahipleri

*Doktor- Diş Hekimi-Eczacı- Mühendis – Avukat mesleklerinden birisi ise baro veya oda kaydı belgesi

Öğrenci ise:

*Güncel tarihli öğrenci belgesi

Belgelerin orijinali ve fotokopileri, tercümesi ile birlikte İngiltere başvuru merkezlerine randevu gün ve saatinde şahsen gidip teslim edilmesi gerekir. Tercüme edilmiş belgelerde, tercümanın adı, soyadı,  tarih, imzası ve tercüme bürosu tasdik şerhi olmalıdır.