Adres:Meşrutiyet Caddesi No:15/28 7. Kat Kızılay/Çankaya
0312 419 20 99
infoyed@gmail.com

Pasaport Nasıl Alınır

Pasaport Başvurusu

* İlk işlem olarak www.epasaport.gov.tr web adresinden randevu almanız gerekmektedir.

İnternet üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda , pasaport başvuru tarihini takip eden  ilk iş gününde istenilen gerekli evraklar ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat gitmeniz gerekir. Eğer gitmezseniz yaptığınız işlem iptal olur ve yeniden başvuru yapmanız gerekir.

Pasaport İçin Gerekli Belgeler

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 15.Maddesine göre pasaport alacak olan vatandaşlarımızdan istenilen belgeler;

1- Ücretsiz olarak İl / İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinden alabileceğiniz Pasaport form dilekçesi.
2- 50x60mm ebadında 2 adet biometrik fotoğraf (Polaraid Fotoğraf kabul edilmemektedir)
3- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı
4- Maliye Veznelerine veya anlaşmalı bankalarına yatırdığınız Pasaport Cüzdan Bedelinin dekont’unun aslı
5- Pasaport harç bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı
6- Daha önceden alınmış Pasaportların aslı (Daha önce pasaport almadıysanız bu işlem gerekli değildir)
7- Pasaport işlemlerini bizzat yapmanız gerekir.
8- Başvurunuz sırasında parmak iziniz alınacaktır.

Pasaport Çeşitleri

Normal Pasaport

Diplomatik , hususi veya hizmet müracatı için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen
şartlara uygun olmayan kişiler umuma mahsus pasaport müracatında bulunabilirler.

Yeşil Pasaport

Hususi pasaportlar; TBMM eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yapmış veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak görevlendirilen , çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine;T.C Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri için aranmaz.Ayrıca bunlardan çekilme veya emeklilik sebepleri ile ayrılmış olanlara da bu tür Pasaport verilir.

Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, vazifeleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir.

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının bitimine kadar, yine ergin olsalar bile yanlarında ikamet edip iş sahibi olmayan ve evli olmayan , aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri sebebiyle daimi bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Diplomatik Pasaport

Siyasi kuryeler , Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması,mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenler ve yabancı devletler veya milletler arası teşekküller nezdinde sürekli veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler , Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen ateşeler müşavirler ve muavinler ,Cumhuriyet Başsavcısı , orgeneraller, oramiraller, eski cumhurbaşkanları, yasama meclisleri eski başkanları, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanı, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensupları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey
görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenler , Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri,
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanları diplomatik pasaport alabilir.

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği sürece, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında ikamet edip evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar bile yanlarında yaşayıp evli bulunmayan  ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle daimi bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

Hizmet Pasaportu

Hizmet pasaportları özel İdarelerce , hükümetçe veya belediyelerce resmi görevler ile yabancı memleketlere gönderildiklerinde veya yabancı ülkelerde vazifeye alınanlara,Türkiye Kızılay Cemiyetince ve Türk Hava Kurumu tarafından görevlendirilenlere , Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara verilir.

Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşına kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp bekar ve çalışmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle daimi bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.